मराठी मंगलाष्टकं | mangalashtak lyrics in marathi

मराठी मंगलाष्टकं । 

मराठी मंगलाष्टकं । महाराष्ट्रातील विवाह सोहळ्याचा एक प्रकार.

त्याची सुरुवात नेहमी अष्टविनायक वंदनेने होते, जी खालीलप्रमाणे आहे.

मराठी मंगलाष्टकं

तदेव लग्नं सुदिनं तदेव

ताराबलं चन्द्रबलं तदेव ।

विद्याबलं दैवबलं तदेव

लक्ष्मीपते तेंऽघ्रियुगं स्मरामि ॥

याचा अर्थ : ते लग्न शुभ असतं, यो दिवस मंगलमय असतो, त्याच लग्नात तारे, चन्द्र, विद्या आणि देवतांचे बल बल असत, जिथे आपण लक्ष्मीपति श्रीविष्णुचे स्मरण करतो।

लग्न समारंभात उपस्थित असलेल्या उत्साही गायकांच्या आवडीनुसार इतर अनेक विभिन्न श्लोक यामध्ये असू शकतात.

आणि खालील श्लोक नेहमी शेवटचा असतो. 

तदेव लग्न सुदिनṁ तदेव तेरा-बाला चंद्रा-बाला तदेव।

विद्या-बाला दैव-बाला तदेव लक्ष्मीपते ते तेघृयुग स्मरमी॥!

तदेव लग्न सुदिनं तदेव ताराबलं चंद्रबलं तदेव।

विद्या बलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपतेः तेऽङघ्रियुगं स्मरामि॥

हेही वाचा : मुलींसाठी लग्नातील नवीन उखाणे

मराठी मंगलाष्टकं | mangalashtak lyrics in marathi

स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं, मोरेश्वरं सिद्धिदं ।

बल्लाळो मुरुडं विनायकमहं, चिन्तामणि स्थेवरं ॥

लेण्याद्रिं गिरिजात्मकं सुरवरदं, विघ्नेश्वरम् ओज़रम् ।

ग्रामे रांजण संस्थितम् गणपतिः, कुर्यात् सदा मंगल ॥ १ ॥

गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना, गोदावरी नर्मदा ।

कावेरी शरयू महेंद्रतनया शर्मण्वती वेदिका ॥

क्षिप्रा वेत्रवती महासुर नदी, ख्याता गया गंडकी ।

पूर्णा पूर्ण जलैः समुद्र सरिता, कुर्यातसदा मंगलम ॥ २ ॥

लक्ष्मी: कौस्तुभ पारिजातक सुरा धन्वंतरिश्चंद्रमा: ।

गाव: कामदुधाः सुरेश्वर गजो, रंभादिदेवांगनाः ॥

अश्वः सप्त मुखोविषम हरिधनुं, शंखोमृतम चांबुधे ।

रत्नानीह चतुर्दश प्रतिदीनम, कुर्वंतु वोमंगलम ॥ ३ ॥

राजा भीमक रुख्मिणीस नयनी, देखोनी चिंता करी ।

ही कन्या सगुणा वरा नृपवरा, कवणासि म्यां देईजे ॥

आतां एक विचार कृष्ण नवरा, त्यासी समर्पू म्हणे ।

रुख्मी पुत्र वडील त्यासि पुसणे, कुर्यात सदा मंगलम ॥ ४ ॥

लक्ष्मीः कौस्तुभ पांचजन्य धनु हे, अंगीकारी श्रीहरी ।

रंभा कुंजर पारिजातक सुधा, देवेंद्र हे आवरी ॥

दैत्यां प्राप्ति सुरा विधू विष हरा, उच्चैःश्रवा भास्करा ।

धेनुवैद्य वधू वराशि चवदा, कुर्यात सदा मंगलम ॥ ५ ॥

लाभो संतति संपदा बहु तुम्हां, लाभोतही सद्गुण ।

साधोनि स्थिर कर्मयोग अपुल्या, व्हा बांधवां भूषण ॥

सारे राष्ट्र्धुरीण हेचि कथिती कीर्ती करा उज्ज्वल ।

गा गार्हस्थाश्रम हा तुम्हां वधुवऱां देवो सदा मंगलम ॥ ६ ॥

विष्णूला कमला शिवासि गिरिजा, कृष्णा जशी रुख्मिणी ।

सिंधूला सरिता तरुसि लतिका, चंद्रा जशी रोहिणी ॥

रामासी जनकात्मजा प्रिय जशी, सावित्री सत्यव्रता ।

तैशी ही वधू साजिरी वरितसे, हर्षे वरासी आतां ॥ ७॥

आली लग्न घटी समीप नवरा घेऊनी यावा घरा ।

गृहयोक्ते मधुपर्क पूजन करा अंतःपटाते धरा।

दृष्टादृष्ट वधूवरा न करतां दोघे करावी उभी ।

वाजंत्रे बहु गलबला न करणे, लक्ष्मीपते मंगलम ॥ ८ ॥

मराठी मंगलाष्टकं | mangalashtak lyrics in marathi

मराठी मंगलाष्टकं

वाचा: हनुमान चालीसा मराठी अर्थासहित

Sharing Is Caring:

Leave a Comment