राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना | उद्दिष्ट | फायदे | राष्ट्रीय पशुधन मिशन माहिती

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना

राष्ट्रीय पशुधन अभियान योजना भारत सरकारच्या पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाने 2014-15 मध्ये राष्ट्रीय पशुधन अभियान सुरू केले आहे. या मिशनद्वारे, …

पुढे वाचा..