जीवनावर मराठी कविता | marathi quotes on life

marathi quotes on life

जीवनावर मराठी कविता – प्रस्तावना

marathi quotes on life: जीवन… हे नावच सुंदर आणि गूढ. चढउतारा, हास आणि आसूं यांचं मिश्रण. जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचा हा प्रवास कितीतरी रहस्यांनी भरलेला आहे. कालच्या सुखामधून आजचं दुःख ओढवणारं, पण पुढच्या क्षणी आशाची फुलवाणी फुलवणारं हे जीवन अचंबित करतं. मग त्यातल्या प्रेमाच्या रंगांची उब, स्वप्नांच्या उंची, संघर्षांच्या झंझावातांचं वर्णन कसं न व्हावं?

या कवितेत आपल्या मनाच्या कळकळींतून जन्मलेल्या भावनांची झलक दिसणार आहे. काही वेळ आपण जीवनाच्या प्रवासाबरोबर हसणार, रडणार, स्वप्न रंगवणार आणि त्याच्या गहिरे अर्थ शोधणार. तयार आहा? चला तर मग शब्दांच्या नृत्यात सहभागी व्हा आणि जीवनाच्या खुल्या पुस्तकात आपण काय वाचतो ते बघूया.

(हे फक्त एक सुरुवात आहे. तुम्ही तुमच्या कवितेच्या विषयानुसार हा प्रस्तावना अधिक खास आणि वैयक्तिक बनवू शकता.)

marathi quotes on life

marathi quotes on life

जीवन सुंदर आहे….!

फक्त अपेक्षांचं ओझं जरा कमी करून बघावं

आहे त्यात समाधानी रहायला शिकावं


जीवन सुंदर आहे

फक्त आपुलकीने वागून पहावं

जिव्हाळ्याने माणसं जोडायला शिकावं

झाली चूक तर माफी मागून मान्य करावं

एकदा मोठ्या मनानं माफ करून बघावं

हेही वाचा – जीवनावर मराठी कोट्स | Life quotes in marathi | daily life marathi quotes 


जीवन सुंदर आहे

फक्त आलेल्या संकटांना खंबीरपणे तोंड देत रहावं

खचून न जाता आत्मविश्वासाने पुढे चालत रहावं

अपयश ही यशाची पहिली पायरी आहे हे न विसरावं

quotes in marathi

जीवन सुंदर आहे

फळाची अपेक्षा न ठेवता कर्तव्य करत जावं

केल्याने होत आहे रे आधी केलेची

पाहिजे हे नेहमी लक्षात ठेवावं


वाचा: life quotes in marathi | जीवनाविषयी कोट्स

जीवन सुंदर आहे

फक्त आपल्याबरोबर इतरांच्याही जीवनात आनंद भरून पहावं

त्याहून वेगळं जीवनात काहीही सुंदर नसावं


जीवन सुंदर आहे

फक्त त्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन थोडा बदलून पहावं….!

____


जीवनात येणाऱ्या प्रत्येक क्षणाचा आनंद घ्या

सोबत कुणाची असावी अपेक्षा न ठेवता,

ते एकटयानेच जगण्याचा प्रयत्न करा……..


भुतकाळातल्या काही नकळत झालेल्या चूका आठवून

त्या भविष्यात सुधारण्याचा प्रयत्न करा,

दुःखाच्या अखंड छायांना बाजूला सारा ……..


जीवन खूप सुंदर आहे,ते एकदा पाहून घ्या

गर्व , अहंकार हे सर्व बाजूला ठेवून एकदा,

आयुष्यात भेटणाऱ्या प्रत्येकाशी जिव्हाळ्याचा संवाद करा………


जीवन खूप सुंदर आहे,त्याला निराश करु नका

कधी दुसऱ्यांना आपल्या पुढे झुकवा तर,

कधी आपण दुसऱ्यापुढ झुकायला शिका …….

______

वाचा: जीवनावर मराठी कोट्स पार्ट 2

उत्साहाने जगुया 

आले दुःख त्यावर 

मात करण्या शिकूया …..


फुलपाखरा सारखे रंग आहेत, 

रातराणीचा गंध आहे,

चमचमणारे  चांदण्याचे अंगण आहे,

सुखदुःखाच्या सरी आहेत,

मायेच्या सागरात हास्य – अश्रूंचा किनारा आहे,

नागमोडी वळणे आहेत,

परीक्षांचा पसारा आहे

आठवणींच्या कविता  आहेत,

अनुभवांचा धडेआहे,

कधी हार आहे, कधी जित आहे

आलेल्या संकटांना तोंड देत,

पुढे जाणे हीच जीवनाची रित आहे…

    जीवन सुंदर आहे ,

बघण्याचा दृष्टिकोन बदलावा.

मनसोक्त जगावं, अनुभवातून शिकावं.


जिवन सुंदर आहे, 

मनमोकळे जगले पाहिजे, 

स्वछंदी आनंदी राहुन, 

प्रमाने वागले पाहीजे. 


नको कटुता मनामध्ये, 

स्नेहभाव वाढवला पाहीजे, 

आपुलकी ची नाती जोडून, 

प्रत्येक माणूस घडवला पाहीजे. 


माणूस म्हणून माणसाने, 

माणसा सारखे वागले पाहीजे, 

पशुसमान वागणे नको, 

आनंदाने जगले पाहीजे.. 


आयुष्याच्या या वाटेवर 

सुख दुःखा चा खेळ आहे 

दोन शब्द आपुलकी चे

यांच्यातच खऱ्या सुखाचा मेळ आहे 


जीवन सुंदर आहे

जगायलाच पाहिजे.

कितीही संकटे आली

लढायलाच पाहिजे.


हे जीवन…. म्हणजे…

कल्पनेपलीकडील एक गाव…

ज्यात सामावली अनंत नाती

आणि बंधनाचे अनंत भाव…


छोट्या छोट्या अनुभवांची ही गुंफण

कुठे काटेरी तर कुठे फुलांची उधळण…

प्रयत्न करायचे असतात मग

कोणत्या माळेनी सजवायचे हे जीवन…


एक पाउल सुखाचे आणि

दुसरे पाउल जरी दुखःचे 

गाणी गात गात पुढे चालुन…

हे जीवन सुंदर आहे अनुभवायचे…


यश तर हवं असतं सर्वांना”

खडतर प्रवसाकडे पाऊल मात्र कुणाचे वळत नाही

प्रकाश तर हवा सर्वांना,

पणती होऊन मात्र स्वतः कुणी जळत नाही.

जीवन सुंदर आहे”

मात्र चांगला दृष्टीकोन असल्याशिवाय ते कळत नाही.

सुखदुःखाची अतुट गुंफण

प्रेम, विश्वासाचे मजबूत कुंपण

पहा हे जीवन किती सुंदर💗नात्यांची ही आपुलकीची चादर

छोट्यांना स्नेह, मोठ्यांचा आदर

पहा हे जीवन किती सुंदर💗

हक्क जबाबदारी चालते समांतर

समजा अधिकार कर्तव्यातील अंतर

पहा हे जीवन किती सुंदर💗

भूतकाळाला विसरून जावा

भविष्याची चिंता सोडा, वर्तमान जगा

पहा हे जीवन किती सुंदर💗

जीवन सुंदर आहे

मनमुराद जगता आलं पाहिजे

आनंदाचे क्षणही

अलगद वेचता आले पाहिजे. 

आलेचं दुःखाचे क्षण

हिंमतीने पचवता आलं पाहिजे 

अनुभवाने जगता-जगता

जीवन समृद्ध केलं पाहिजे.

आशा अपेक्षेचं गाठोड

थोड हलकं झालं पाहिजे 

सदैव स्वप्नात रंगून न जाता 

वास्तवात जगता आलं पाहिजे. 

ठेवूनी विश्वास मनगटावर 

सर्व काही बदलता आलं पाहिजे 

दुःख, दारिद्र्य नसतात सर्वकाळ 

स्वतःला धीर देतं जगलं पाहिजे.

नजरेला जे दिसते

सारेच जग सुंदर आहे

मनाने अनुभवता वाटे

जीवन सुंदर आहे..

पक्षी, प्राणी सखे सोयरे

सोबत आपल्या आहे

लळा लावता यांना वाटे

जीवन सुंदर आहे

सागराला आकाशाची ओढ आहे

या वाऱ्याला प्रगतीचा वेग आहे

सृष्टीत पाना फुलांचा सुगंध आहे

या मातीला नवनिर्मितीचा ध्यास आहे

प्रत्येक जन्माला संपण्याचे भय आहे

प्रत्येक जन्म हा अनमोल आहे

खरच जीवन खूप सुंदर आहे.

स्वतःसाठी नाही तर इतरांसाठी पण जगून बघा,

अपयशाला माघार देऊन दोन पाऊल पुढे टाकून बघा…

डोक्या सोबत हृदयाचाही मान ठेवा, 

बोलताना मात्र जिभेचे भान ठेवा… 


कलेकलेने बदलेल जग

बदलाला सामोरे जाण्याची तयारी ठेवा.. 

जीवन सुंदर आहे,

बस जीवन जगण्यात विश्वास ठेवा… 

______________

जीवन सुंदर आहे कारण

इथे सुख ही आहे 

आणि दुःख ही आहे 

बघितलं तर आनंद आहे

नाही बघितलं तर दुःख आहे

जीवन तुम्ही आहात म्हणूनच 

खूप सूंदर आहे 

_________

___

जीवन सुंदर आहे

जरा जगून तरी बघ

रस्त्यातल्या काट्यांना

फुल म्हणून तरी बघ..


      सूर्य उजाडला नाही तुझा

       अजुन तरी बघ..

      पहाट आता पुढे आहे

      थोडं चालून तरी बघ..


मुकाट्याने झेललेस तू

कैक वार आयुष्याचे,

तुझ्या मनाला एकदा

ढाल करून तरी बघ..


         संपला नाही अजुन 

         खेळ हा कुरुक्षेत्राचा

         का म्यान केलीस तलवार ?

         थोडं लढून तरी बघ..


अजुन सांगतो आहे गीता

तुझ्या मनातला श्रीकृष्ण

ठेवलेस का तु धनुष्य ?

त्याला बाण लाऊन तरी बघ..


          कोरडा का आहेस तू

          हा ऋतू पावसाचा आहे,

          बरसतील मेघ आणखी

           त्यात भिजून तरी बघ..


एकदा जगून तर बघा

दुसऱ्यांसाठी नव्हे तर ,

स्वतः साठी जगुन बघा..

प्रत्येक येणारी पहाट नवीन संधी आणते,

    त्या संधी ला ओळखून तर बघा….

प्रत्येक क्षणाला आनंदाने जगून तर बघा..!!

    आपल्या सुंदर जीवनात…

 एकदा तरी आपल्या साठी जगुन बघा!!


होईल सगळं ठिक

आशा मनी धरा

पावले पुढे टाकताना

मार्ग दिसेल खरा

कुढत कुढत जगण्यापेक्षा

हसत हसत जगा

संकटांना सामोरे जाताना 

थोडासा संयम ठेवा

नाही जन्म पुन्हा

भरभरून जगून घ्या

आयुष्याच्या क्षणांचा 

आस्वाद सुखाने घ्या

किती जगलो याहीपेक्षा

कसे जगलो महत्त्वाचे 

हसता हसता आयुष्याचे

जीवन गीत गा.


छोटसं हे जीवन,

मोठ्या उत्साहानं जगावं।

येतील अफाट संकटे,

त्यास हसून सामोरे  जावं।।


थोडे जगून बघा…

       आपल्या माणसांसोबत

       थोडे राहुन बघा….

हरणे ,जिंकणे ह्यात 

गोंधळून राहू नका….

       सुख,दुःखातून देखील

      खूप काही शिकून बघा….

रडता रडता आयुष्यात

थोडे हसुन बघा….

        उद्याच्या जगात न जगता

       थोडे आज मध्ये जगून बघा


जीवन…

जिथे प्रेम जिव्हाळा आहे.

जिथे आई वडिलांचा आदर आहे.

जिथे वडिलधा-यांचा सन्मान आहे.

जिथे भाकरीची नाही भ्रांत.

जिथे मुलांच्या हट्टाला जागा आहे.

जिथे संसारा सोबत परमार्थ आहे.

याशिवाय जीवन व्यर्थ आहे.


कुणालाही कमी, जास्त किंवा कुणाशीही तुलना करू नका…

कारण प्रत्येक जण त्याच्या आयुष्यात झगडत असतो…

शुभ सकाळ🌹


एवढेसे आयुष्य

एवढयाशा आयुष्यात खुप काही हवं असतं,

पण हवं असतं तेच मिळत नसतं .

हवं तेच मिळालं तरी खुप काही कमी असतं,

चांदण्यांनी भरुनसुध्दा आपलं आभाळ रिकामं असत्

तरीसुधा माणसान हरायच नसत् ..


गरजेपेक्षा जास्त गोष्टींची हाव असणाऱ्यांना कधीच कोणत्याही गोष्टीचा आनंद मनमुरादपणे लुटता येत नाही.


आज मी निदान एक पूल पुढे टाकीन

निदान एक काम पूर्ण करीन ,

निदान एक अडथला ओलांडीन ,

निदान प्रयत्न तरी करीनच करीन .


आजचा दिवस मी उमिदिने,हिमतीने ,जिद्दीने आणि

मनापासून जगेन,कारण हा दिवस

माझ्या

आयुष्यात पुन्हा कधी उगवणार नाही ,

हे मला ठाऊक होत  .

Sharing Is Caring:

Leave a Comment