गजानन बाबाची बावन्नी | Gajanan maharaj bavanni

श्री गजानन बावन्नी 

जय जय सद्गुरू गजानना ।
रक्षक तुची भक्तजना ।।१।।

निर्गुण तू परमात्मा तू ।
सगुण रूपात गजानन तू ।।२।।

सदेह तू परि विदेह तू ।
देह असूनि देहातीत तू ।।३।।

माघ वद्य सप्तमी दिनी ।
शेगांवात प्रगटोनी ।।४।।

उष्ट्या पत्रावळी निमित्त ।
विदेहत्व तव हो प्रगट ।।५।।

बंकटलालावरी तुझी ।
कृपा जाहली ती साची ।।६।।

गोसाव्याच्या नवसासाठी ।
गांजा घेसी लावुनी ओठी ।।७।।

तव पदतीर्थे वाचविला ।
जानराव तो भक्त भला ।।८।।

जानकीरामा चिंचवणे ।
नासवुनी स्वरूपी आणणे ।।९।।

मुकिन चंदुचे कानवले ।
खाऊनि कृतार्थ त्या केले ।।१०।।

विहिरीमाजी जलविहिना ।
केले देवा जलभरणा ।।११।।

मधमाश्यांचे डंख तुवा ।
सहन सुखे केले देवा ।।१२।।

त्यांचे काटे योगबले ।
काढुनि सहजी दाखविले ।।१३।।

कुस्ती हरिशी खेळोनी ।
शक्ती दर्शन घडवोनी ।।१४।।

वेद म्हणुनी दाखविला ।
चकित द्रविड ब्राम्हण झाला ।।१५।।

जळत्या पर्यकावरती ।
ब्रम्हगिरीला ये प्रचिती ।।१६।।

टाकळीकर हरिदासाचा ।
अश्व शांत केला साचा ।।१७।।

बाळकृष्ण बाळापूरचा ।
समर्थ भक्तचि जो होता ।।१८।।

रामदासरूपे त्याला ।
दर्शन देवुनि तोषविला ।।१९।।

सुकलालाची गोमाता ।
व्दाड बहू होती ताता ।।२०।।

कृपा तुझी होतांच क्षणी ।
शांत जाहली ती जननी ।।२१।।

घुडे लक्ष्मण शेगांवी ।
येता व्याधी तूं निरवी ।।२२।।

दांभिकता परि ती त्याची ।
तू न चालवूनि घे साची ।।२३।।

भास्कर पाटील तव भक्त ।
उध्दरिलासी तू त्वरीत ।।२४।।

आज्ञा तव शिरसा वंद्य ।
काकहि मानति तुज वंद्य ।।२५।।

विहिरीमाजी रक्षियला ।
देवां तु गणु जव-याला ।।२६।।

पितांबराकरवी लीला ।
वठला आंबा पल्लविला ।।२७।।

सुबुध्दी देशी जोश्याला ।
माफ करी तो दंडाला ।।२८।।

सवड्द येथील गंगाभारती ।
थुकुंनी वारिली रक्तपिती ।।२९।।

पुंडलिकांचे गंडांतर ।
निष्ठा जाणुनि केले दुर ।।३०।।

ओंकारेश्र्वरी फुटली नौका ।
तारी नर्मदा क्षणात एका ।।३१।।

माधवनाथा समवेत ।
केले भोजन अुच्छिष्ट ।।३२।।

लोकमान्य त्या टिळकांना ।
प्रसाद तूंची पाठविला ।।३३।।

कवर सुताची कांदा भाकर ।
भक्षिलीस त्वा प्रेमाखातर ।।३४।। 
नग्न बैसुनी गाडीत ।
लिला दाविली विपरीत ।।३५।।

बायदे चित्ती तव भक्ती ।
पुंडलिकावर विरक्त प्रीती ।।३६।।

बापुना मनी विठ्ठल भक्ती ।
स्वये होशि तू विठ्ठल मूर्ती ।।३७।।

कवठ्याचा त्या वारक-याला ।
मरीपासूनी वाचविला ।।३८।।

वासुदेव यति तुज भेटे ।
प्रेमाची ती खुण पटे ।।३९।।

उध्दट झाला हवालदार ।
भस्मिभूत झाले घरदार ।।४०।।

देहांताच्या नंतरही ।
कितीजणा अनुभव येई ।।४१।।

पडत्या मजुरा झेलियले ।
बघती जन आश्र्चर्य भले ।।४२।।

अंगावरती खांब पडे ।
स्ञी वांचे आश्र्चर्य घडे ।।४३।।

गजाननाच्या अद्भुत लीला ।
अनुभव येती आज मितीला ।।४४।।

शरण जाऊनी गजानना ।
दु:ख तयाते करि कथाना ।।४५।।

कृपा करि तो भक्तांसी ।
धावुनी येतो वेगेसी ।।४६।।

गजाननाची बावन्नी ।
नित्य असावी ध्यानीमनी ।।४७।।

बावन्न गुरूवारी नेमे ।
करा पाठ बहू भक्तीने ।।४८।।

विघ्ने सारी पळती दूर ।
सर्वसुखाचा येई पुर ।।४९।।

चिंता साऱ्या दुर करी ।
संकटातूनी पार करी ।।५०।।

सदाचार रत सद् भक्ता ।
फळ लाभे बघता बघता ।।५१।।

सुरेश बोले जय बोला ।
गजाननाची जय बोला ।।५२।।

|| अनंतकोटी ब्रम्हांडनायक महाराजा धीराज योगिराज़ परब्रमह सतचिदानंद भक्त प्रती पालक शेगाव निवासी समर्थ सद्गुरू श्री गजानन महाराज की जय ।।
।। गण गण गणात बोतेे ।।

सदर बावन्नी या ऍप वरून घेतली आहे –https://tiny.cc/jayGajanan
Sharing Is Caring:

Leave a Comment